Leiva Asesores Legales

Des de la creació de LEIVA ASESORES LEGALES, tot el nostre equip sempre ha estat molt sensibilitzats amb l’entorn social en què vivim i la responsabilitat que tenim com a professionals, no només amb els nostres clients habituals, sinó amb totes les persones que per les seves circumstàncies especials estan desemparades davant d’unes determinades necessitats d’assessorament professional, posant al seu servei tots els recursos humans i materials que estan al nostre abast amb l’objectiu de dur a terme  les actuacions que ens són encomanades en aquest sentit i dotar aquesta faceta de la nostra empresa de contingut real, comprometent-nos d’aquesta manera  amb el desenvolupament de la societat en què vivim i el seu benestar.

En aquest sentit, el nostre despatx col·labora regularment amb diferents fundacions i ONG formant part del seu equip d’assessors i també del seu òrgan d’administració.